Rold Skov OK

Den lille klub i den store skov – nej, ikke længere, for Rold Skov OK har gennemgået en rivende udvikling i de senere år. Det blev i 2015 kronet med titlen som ÅRETS KLUB på Dansk Orienterings-Forbunds repræsentantskabsmøde.

Klubben er på vej mod de 200 medlemmer, og den byder på en lang række aktiviteter, som lørdags træningsløb, ugentlig ungdomstræning for både Skovtrolde og Ungdomsløbere, nye opdaterede kort over hele Rold Skov og en lang række andre nærområder i både o-kort og sprintkort versioner. Både O-løb og MTBO er på programmet.

Klubben er meget synlig i lokalområdet, hvor der hvert år produceres 10-15 pressemeddelelser. Klubben nyder også stor opbakning og anerkendelse fra Rebild Kommune og andre samarbejdspartnere og sponsorer. Og på stævnepladserne til løb rundt omkring i landet lyser den limegrønne og flotte klubdragt op i stadigt større omfang.

Internt udgives O-Brevet 8 gange årligt med spændende artikler om stort og småt i klubben, suppleret med flotte og aktuelle fotos.

På arrangement siden er klubben hvert år vært for Rebild 2 Dages, et Nordjysk Mesterskab og det traditionsrige Nytårsløb: Tømmermændsløbet den 1. januar. Derudover byder klubben ind på andre arrangementer som divisionsløb og Danske Mesterskaber.

Vi deltager hvert år på Find Vej Dagen, som klubben supplerer med en række opfølgningsløb, og på det sociale område er begivenheder som Familieturen, Naturvandringen og Sæsonafslutningen faste programpunkter i kalenderen.

Klubbens udvikling og mål drøftes hvert år på et såkaldt klubeftersyn, hvor medlemmerne inddrages i debatten om retning og aktiviteter.

Se mere på klubbens hjemmeside www.roldskovok.dk

Der er åbent for tilgang af medlemmer – så har du lyst, er du meget velkommen. Vi har plads til flere!!

Arrangør:


Forbund:
.